فیت شیپ | باشگاه تناسب اندام

تناسب اندام داشته باشید و شاد زندگی کنید!

فیت شیپ | باشگاه تناسب اندام

تناسب اندام داشته باشید و شاد زندگی کنید!

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دویدن» ثبت شده است

وقتی می دوید هر یک از پاهایتان بین ۵۴۴ تا ۷۵۴ بار در هر کیلومتر به زمین ضربه می زند. در آغاز، پای شما با فشاری معادل با ۱.۵ تا ۲ برابر وزن تان به زمین ضربه می زند، اما هنگامی که بتوانید سریع تر بدوید این فشار می تواند تا ۴ برابر وزن تان افزایش یابد. همین دلیل، به تنهایی ایجاب می کند که کفش تان نیازمند لایه ی ضربه گیر قوی تر به ویژه در پاشنه باشد. همچنین این کفش باید از کف پا و قوس پا نیز محافظت کند.


زنان بایستی به خاطر داشته باشند که عموماً در مقایسه با مردان، کف پای باریک تری دارند و ممکن است پایشان در اثر استفاده از کفش های مردانه دچار مشکل شود. 


 تیم تحریریه فیت شیپ | @fitshapeir

  • فیت شیپ باشگاه تناسب اندام

یک دلیلش این است که برای کسی که تازه می خواهد شروع کند، دویدن یکی از ارزان ترین ورزش ها است. تنها لازم است یک جفت کفش خوب بخرید و بس. این را با هزینه های ورزش هایی مثل گلف، اسکی، هاکی یا حتی تنیس مقایسه کنید. 


برای دویدن نه نیازی به پوشیدن زانوبند است و نه پرداخت آبونمان ماهیانه، یا خرید بلیت یا توپ که بخواهد پس از مدتی مستهلک شود!


دویدن به شما چیزهایی زیادی در مورد خودتان یاد می دهد. می تواند محدودیت های روانی و جسمانی تان را به شما نشان دهد و فرصتی دهد تا از آنها عبور کنید. وقتی با دویدن بتوانید حد و حدود توانایی تان را تغییر دهید، احساسی فوق العاده در شما شکل می گیرد از اینکه این شما بوده اید که توانسته اید این مرزها را به جلو برانید. 


دویدن، خصلت هایی نظیر تعهد، اراده، شور و اشتیاق، پشتکار و ارزش قائل شدن برای خویشتن را در شما تقویت می کند. به این فکر کنید که این موضوع تا چه حد می تواند برای دیگر عرصه های زندگی تان نیز مثبت باشد.


 تیم تحریریه فیت شیپ

  • فیت شیپ باشگاه تناسب اندام