فیت شیپ | باشگاه تناسب اندام

تناسب اندام داشته باشید و شاد زندگی کنید!

فیت شیپ | باشگاه تناسب اندام

تناسب اندام داشته باشید و شاد زندگی کنید!

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چربی سوزی» ثبت شده است

فرآیند چربی سوزی نیاز به اکسیژن داشته از این رو تمرینات هوازی در تسهیل این امر بدیهی می باشد. زمان انجام تمرینات هوازی بسیار اهمیت دارد در صورتی که اگر به موقع انجام نشود نتیجه خوبی حاصل نمی شود. تمرین با وزنه از نوع تمرینات بی هوازی است و از منابع کربوهیدرات استفاده می کند، در حالی که چربی سوزی یک فرآیند هوازی است و برای اکسیداسیون چربی به اکسیژن نیاز داریم.


اگر قبل از تمرینات بدنسازی هوازی انجام دهیم در واقع منابع کربوهیدرات بدن خود را که منبع اصلی برای تامین انرژی عضلات در هنگام تمرین با وزنه می باشد را مصرف کرده و سپس تمرینات بدنسازی انجام می دهید ذخایر کربوهیراتی خالی است و چون تمرین بی هوازی است بدن سراغ چربی سوزی نمی رود و از تخریب ماهیچه سوخت مورد نیاز را تامین می کند که بدترین اتفاق ممکن است. 


اما اگر به ترتیب، اول کار با وزنه را انجام دهیم و سپس سراغ تمرینات هوازی برویم، چون بعد از کار با وزنه ذخایر کربوهیدراتی خالی است، بدن به فاز چربی سوزی می رود.


 تیم تحریریه فیت شیپ | @fitshapeir

  • فیت شیپ باشگاه تناسب اندام